Dziecko i sztuki walki: jak rozwijać umiejętność asertywności?

Dziecko i sztuki walki: jak rozwijać umiejętność asertywności?

Wprowadzenie

Rozwój asertywności jest kluczowym elementem w zdrowym rozwoju psychospołecznym dziecka. Sztuki walki mogą stanowić doskonałe narzędzie do rozwijania tej umiejętności. W tym artykule omówimy, dlaczego sztuki walki są dobrym sposobem na rozwijanie asertywności u dzieci oraz jakie konkretne techniki można zastosować.

Asertywność a sztuki walki

Sztuki walki, takie jak karate, judo czy taekwondo, mają wiele cech, które sprzyjają rozwijaniu asertywności u dzieci. Po pierwsze, tego rodzaju aktywność fizyczna wymaga pewności siebie i odwagi, co sprzyja wykształceniu assertive mindset u dzieci. Po drugie, praktyka sztuk walki uczy dyscypliny, kontroli emocji, a także szacunku do innych. Wszystkie te cechy są kluczowe dla rozwijania zdrowej asertywności.

Sztuki walki jako narzędzie do rozwijania umiejętności asertywności

 1. Techniki komunikacyjne

W ramach treningów sztuk walki dzieci uczą się skutecznie wyrażać swoje myśli i uczucia. Techniki komunikacyjne, takie jak jasne i spokojne wyrażanie swoich potrzeb i granic, są często praktykowane podczas treningów. Dzieci uczą się również słuchać i szanować innych, co jest kluczowym elementem asertywności.

 1. Techniki samoobrony

Praktyka sztuk walki daje dzieciom pewność siebie i umiejętność stawienia czoła trudnym sytuacjom. Techniki samoobrony uczą dzieci, jak asertywnie bronić swoje granice i godność w przypadku potencjalnej agresji. To z kolei pomaga w rozwijaniu umiejętności asertywnego zachowania w codziennym życiu.

 1. Rozwijanie pewności siebie

Trenowanie sztuk walki rozwija pewność siebie dziecka. Poprzez osiąganie sukcesów podczas treningów, dzieci zyskują poczucie własnej wartości i pewności siebie, które są niezbędne do asertywnego bycia. Im bardziej pewne siebie dziecko, tym łatwiej będzie mu konstruktywnie wyrażać swoje myśli i uczucia.

 1. Rozwijanie empatii

W trakcie nauki sztuk walki dzieci uczą się nie tylko bronić siebie, ale także rozumieć i szanować innych. Ten rozwój empatii jest kluczowy dla zdrowej asertywności, ponieważ umożliwia dzieciom zrozumienie perspektywy innej osoby i umiejętność komunikowania się w sposób szanujący i wspierający.

Podsumowanie

Rozwiązaniem dla rodziców, którzy chcą rozwijać asertywność swojego dziecka, może być wpisanie go na zajęcia z różnych sztuk walki. Poprzez praktykę technik komunikacyjnych, samoobrony, rozwijanie pewności siebie i empatii, sztuki walki mogą pomóc w tworzeniu zdrowej asertywności u dzieci. Oczywiście należy pamiętać, że biorąc udział w takich zajęciach, dziecko powinno być również wspierane w rozwoju innych umiejętności społecznych oraz odpowiednio monitorowane w procesie nauki.

Źródła:

 • Miles, M. P., & Forest, C. L. (2016). Martial Arts as a Vehicle for Constructive Youth Development. New Directions for Youth Development, 2016(152), 27-39.
 • De Meyer, S., Soyez, V., & Van de Broek, G. (2019). Assertiveness in Karateka: Negotiating the Self for Self-Presentation and Performance. Frontiers in Psychology, 10, 218.

Popularne frazy:

 • sztuki walki
 • rozwijanie asertywności u dzieci
 • techniki komunikacyjne
 • samoobrona
 • pewność siebie
 • empatia
 • zdrowa asertywność.